ZABIEGI

Nasza placówka oferuje szeroki zakres zabiegów medycznych.

KARDIOLOGIA

Zajmujemy się diagnostykę oraz leczeniem chorób serca. Naszym Pacjentom oferujemy badania EKG. Elektrokardiografia umożliwia diagnozowanie licznych schorzeń oraz anomalii w funkcjonowaniu mięśnia sercowego. Pozwala ona uzyskać obraz komór sercowych, dzięki czemu możliwe jest wykrycie ich ewentualnych przerostów i przeciążeń.

USG serca to nieinwazyjna metoda oceny wielkości i pracy serca, wykonywana w naszej klinice przez doświadczonego kardiologa. Ocenie podlega stan prawej i lewej komory oraz zastawek sercowych. Badanie umożliwia wykrycie różnego rodzaju wad narządu i chorób kardiologicznych.

Próba wysiłkowa (inaczej EKG wysiłkowe) wykonywana jest na ergometrze rowerowym w obecności kardiologa, a jej celem jest ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca i zaburzeń jego rytmu. Około 3-4 godzin przed próbą wysiłkową nie należy jeść posiłków. Na badanie należy założyć ubiór sportowy, a zwłaszcza wygodne obuwie.

PULMONOLOGIA

test.

USG serca to nieinwazyjna metoda oceny wielkości i pracy serca, wykonywana w naszej klinice przez doświadczonego kardiologa. Ocenie podlega stan prawej i lewej komory oraz zastawek sercowych. Badanie umożliwia wykrycie różnego rodzaju wad narządu i chorób kardiologicznych.

Próba wysiłkowa (inaczej EKG wysiłkowe) wykonywana jest na ergometrze rowerowym w obecności kardiologa, a jej celem jest ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca i zaburzeń jego rytmu. Około 3-4 godzin przed próbą wysiłkową nie należy jeść posiłków. Na badanie należy założyć ubiór sportowy, a zwłaszcza wygodne obuwie.