Pracownia psychologiczna

Badania psychologiczne (psychotesty) :
– w ramach Ustawy o transporcie i Ustawy o kierującymi pojazdami:
1.kandydatów oraz kierowców zawodowych wszystkich kategorii (C, D oraz B w razie potrzeby)
2. kierowców Taxi, Uber, Bolt, Driver, Freenow
3. osób kierującymi pojazdami uprzywilejowanymi
4. instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy, kandydatów do tych zawodów
5.osoby którym zostało zatrzymane prawo jazdy po:
– prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości
– przekroczeniu dopuszczalnej liczby punktów karnych
– prowadzeniu pojazdu pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków
6. sprawców wypadków drogowych w których byli zabici lub ranni
7. osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami
8. ze wskazań lekarskich.

Konsultacje w ramach medycyny pracy:
1. prowadzenie pojazdów kat B w ramach obowiązków służbowych
2. kandydatów oraz operatorów wózków widłowych
3. operatorów sprzętu budowlanego i drogowego
4. operatorów maszyn i urządzeń
5. pracy na wysokości
6. do prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
7. ze wskazań lekarskich
8. widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie

Badania psychologiczne:
1. kuratora społecznego
2. kuratora zawodowego
3. sędziego, asesora sądowego, aplikanta aplikacji sędziowskiej
4. prokuratora, asesora prokuratorskiego, aplikanta aplikacji prokuratorskiej
5. komornika, asesora komorniczego6. osób ubiegających się oraz przedłużających pozwolenie na broń
7. pracowników ochrony fizycznej
8.osób ubiegających się i posiadających licencję detektywa
9. strażników miejskich/gminnych
10. osób zajmujących się produkcją, obrotem i przechowywaniem broni, amunicji i materiałów wybuchowych.

Zgłaszając się na badania należy zabrać:
– dowód tożsamości
– prawo jazdy w przypadku kierowców
– okulary do czytania ( jeśli potrzebujesz)
– skierowanie (jeśli jest konieczne)

Zgłaszając się na badania należy:
– być wyspanym i wypoczętym
– nie należy spożywać alkoholu w jakiejkolwiek postaci ( min. 2 dni)
– być zdrowym ( ogólne dobre samopoczucie)
– zarezerwować czas, by pośpiech nie wpływał na wyniki badań

LEKARZE

mgr Iwona Kędzierska- Chaduła

mgr Iwona Kędzierska- Chaduła

Psycholog